Groep 5-6

Leerkracht

Mariet Beerlage

Onderwijsassistenten

Marleen Stunnenberg
Erna  Perik

Groep 5-6

Over groep 5-6

Groep 5-6  is een groep van 13 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 9 jaar. In de klas zitten 10 jongens en 3 meisjes. Alle leerlingen in de klas hebben een ontwikkelingsachterstand. We proberen hierop aan te sluiten door leerstof in kleine stappen aan te bieden. Daarnaast hanteren we veel herhaling, duidelijkheid en structuur. We werken met thema’s die centraal staan tijdens de verschillende lesonderdelen en aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Een dagje in groep 5-6 zou er als volgt uit kunnen zien:

•Inloop waarbij alle kinderen ontwikkelingsmateriaal aangeboden krijgen.
•Kring waarin vertelt wordt over het weekend en waarin uitgelegd wordt wat we die dag gaan doen.
•Rekenen waarbij we meten en wegen.
•Pauze, de leerlingen krijgen op het plein spelletjes aangeboden.
•Voorlezen.
•Leesinstructie op het digibord.
•Muziek.
•Technisch lezen.
•Eten.
•Pauze
•Zwemmen
•School t.v.
•Taken binnen de klas uitvoeren. Bijvoorbeeld helpen met de afwas, de kasten opruimen, etc.
•Dagafsluiting waarbij leerlingen vertrekken naar de busklas of opgehaald worden.