Groep AJ (1A per 01-08-2017)

Leerkracht

Gea Beute

Onderwijsassistent

Patricia Groothuis

A Groep

Over groep AJ

Satelietgroep A sinds 23 januari 2017 genaamd AJ,  is een groep van 5 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar met een ontwikkelingsleeftijd < 24 maanden. Belangrijk voor deze groep is dat ze zich veilig voelen en vanuit deze basisveiligheid kunnen we gaan werken. We werken aan de hand van de plancius leerlijnen, deze leerlijnen zijn ontwikkeld door de CED en sluiten aan op de leerlijnen ZML. Door gebruik te maken van deze leerlijnen zijn we in staat om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Ook is het belangrijk voor deze groep dat er een goede verdeling is van inspanning en ontspanning. Een dagje AJ groep zou er als volgt uit kunnen zien:

 • Kinderen komen vanuit de bus, samen hangen we de jas op en pakken we de tassen uit.
 • Daarna werken we aan tafel met spelmateriaal
 • Kring: dagkaarten en foto’s van kinderen en personeel ophangen
 • Een kort moment van ontspanning, bijvoorbeeld even bewegen
 • Taalstimulering
 • Drinken en buitenspelen
 • Werken in de werkhoeken
 • Spel
 • Eten
 • Gymnastiek of zwemmen (binnen de school is er watergewenningsbad)
 • Buitenspelen
 • Fruit eten
 • Spelen
 • Afsluiting