skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Groep 1-2

Leerkrachten

Renate Beuting

Onderwijsassistenten

Ineke Weterholt

Anouk Nijmeijer

Groep 1-2 16x

Over groep 1-2

Hallo,

wij zijn met twaalf kinderen groep 1/2 . We hebben 5 jongens en 7 meisjes in de klas.
Onze juffen zijn; Renate , Ineke en Anouk. We hebben ook een stagiaire in de groep, dat is Kirsa.
Elke dag beginnen we samen in de kring. We zingen het goedemorgen- liedje en bekijken welke dag het is vandaag. Dan hangen we de picto`s op waar op staat wat we vandaag gaan doen. Ook kijken en benoemen we wie er vandaag in de groep zijn, welk kind welk taakje mag doen en we behandelen welk seizoen en weer het is.
We spelen en werken altijd rond een thema.
Met taal en lezen leren we letters en woordjes te lezen, te spreken en te begrijpen. Met rekenen leren we de cijfers en verschillende begrippen als lang, kort, groot, klein, meer, minder. Ook knutselen we altijd rond het thema. Voor taal, lezen en rekenen werken we in kleine groepjes op verschillende niveaus
Met schrijven werken we het liefst met scheerschuim , schelpenzand of klei.
In de klas hebben we daarnaast allerlei constructie materiaal, ontwikkelingsmateriaal en puzzels om mee te spelen en natuurlijk onze themahoek.
Wij leren ook hoe we met elkaar en met andere kinderen van school moeten omgaan en met de regels die we hebben op school en in de klas. Dat doen we met leefstijl. Zwemmen en gym krijgen we van juf Sandra.
Groetjes van groep 1/2

Nieuws & Foto's uit groep 1-2

Back To Top
Zoeken