skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Groep 2A

Leerkracht

Marianne Grimberg

Onderwijsassistente

Liesbeth Bouwmeester

Groep 2a 10x

Over groep 2A

 

Als onderdeel van de satelietgroep zijn wij een zorggroep waarin we 6 kinderen hebben in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar met een ontwikkelingsleeftijd < 24 maanden.
Belangrijk voor deze groep is de basisveiligheid en geborgenheid.
We werken aan de hand van de Plancius leerlijnen, deze leerlijnen zijn ontwikkeld door de CED en sluiten aan op de leerlijnen ZML. Door gebruik te maken van deze leerlijnen zijn we in staat om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen. Ook is het belangrijk voor deze groep dat er een goede verdeling is van inspanning en ontspanning. Een dagje A groep zou er als volgt uit kunnen zien:
• Binnenkomst, de kinderen pakken hun tas uit en hangen de jas aan de kapstok
• Werken aan eigen tafel
• In de kring
• Activiteit aan de groepstafel
• Fruit eten en toiletronde

• Pauze
• Werken aan eigen tafel
• Activiteit aan de groepstafel
• Vrij spelen
• Brood eten en toiletronde
• Pauze
• Werken aan eigen tafel
• De dag zingend afsluiten
• busklas

Nieuws & Foto's uit groep 2A

Back To Top
Zoeken