skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

School voor speciaal onderwijs De Huifkar

Even voorstellen

De naam van onze school is De Huifkar.
De Huifkar is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen(zmlk) in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij zeggen ook vaak dat De Huifkar een gespecialiseerde school is voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand eventueel in combinatie met een autistisch spectrum stoornis, gedragsproblematiek, taal-stoornissen, motorische beperkingen en/of epilepsie.

De Huifkar verzorgt voor ongeveer 85 leerlingen (gemiddeld 12 leerlingen voor reguliere groepen en 8 a 9 leerlingen voor satellietgroepen) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise.
Binnen De Huifkar is er de mogelijkheid om logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en muziektherapie te volgen.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken