skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

School voor speciaal onderwijs De Huifkar

Even voorstellen

Quote van de Huifkar:

Jij hoort erbij zoals je bent. Wat en hoe je leert mag anders zijn dan bij de andere kinderen. Wij kijken, luisteren en zien wat je nodig hebt en gebruiken dit om steeds een stapje verder te komen. Dit doen we samen, want bij ons is iedereen belangrijk.

De Huifkar is een speciaal onderwijs school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De Huifkar is een gespecialiseerde school voor een doelgroep die bestaat uit leerlingen met een verstandelijke handicap, een meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen.

Met ingang van schooljaar 2020/2021  is De Huifkar gevestigd in het gebouw van Onderwijs Centrum Roessingh. Het gebouw wordt samen gedeeld met de leerstromen van het OCR. De Huifkar is gevestigd op de eerste etage.

De Huifkar verzorgt voor ongeveer 100 leerlingen onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise.

Binnen De Huifkar is er de mogelijkheid om logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en muziektherapie te volgen.

 

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken