skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Groep 6-7

Leerkracht

Gea Beute

Onderwijsassistenten

Erna Perik

Groep 5-6 17x

Over groep 6-7

 

Groep 5-6  is een groep van 12 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar. In de klas zitten 9 jongens en 3 meisjes. Alle leerlingen in de klas hebben een ontwikkelingsachterstand. We proberen hierop aan te sluiten door leerstof in kleine stappen aan te bieden. Daarnaast hanteren we veel herhaling, duidelijkheid en structuur. We werken met thema’s die centraal staan tijdens de verschillende lesonderdelen en aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Dit schooljaar zijn we gestart met de gouden weken, tijdens de gouden weken verkennen de leerlingen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. We zijn bezig geweest met gouden regels, hoe gaan we met elkaar om. Samenwerken, overleggen. De kinderen zijn enthousiast gestart dit schooljaar.

Een dagje groep 5-6:
We komen binnen, hangen onze jassen en tassen op de kapstok en gaan aan het werk met het materiaal dat op onze tafel ligt.

Daarna gaan we in de kring, in de kring vertellen we over het weekend en bespreken we wat we allemaal gaan doen die dag.

Daarna bijvoorbeeld rekenen waarbij we meten en wegen.

Pauze, twee keer per week krijgen de kinderen beweegwijs tijdens de pauze daar bieden we ze verschillende spellen aan die te maken hebben met het samen spelen, tegen elkaar spelen op de beurt wachten, kinderen die hier nog niet aan toe zijn of even alleen willen spelen krijgen daar ook de gelegenheid voor

Voorlezen.

Leesinstructie op het digibord.

Muziek, zingen, zelf muziek maken, dans, ritme

Technisch lezen.

Eten.

Pauze
Zwemmen, de kinderen die nog geen diploma hebben gaan zwemmen in het aquadroom.

School t.v.

Taken binnen de klas uitvoeren. Bijvoorbeeld helpen met de afwas, de kasten opruimen, plastic en oudpapier ophalen etc.

Dagafsluiting waarbij leerlingen vertrekken naar de busklas of opgehaald worden.

Nieuws & Foto's uit groep 6-7

Back To Top
Zoeken