Wat maakt ons bijzonder

Wat maakt ons bijzonder

Goed onderwijs verzorgen, hoe doen we dat bij de Huifkar? In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We werken doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van prestaties. We baseren ons hierbij op de werkwijzen die zijn beschreven door Gijzen (2012), van Hasselt (2011) en Struiksma (2012).

Vaste gezichten voor de groep!

De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons te allen tijde voorop. Hoewel een groot aantal medewerkers op onze school in deeltijd werkt, hebben wij het uitgangspunt dat er maximaal twee groepsverantwoordelijken zijn voor één groep. Tussen deze twee collega’s zijn de taken gelijk verdeeld. Dat is prettig voor onze medewerkers, maar minstens zo prettig voor onze leerlingen!

Cultuur en klimaat

Een prettige sfeer op school vinden wij heel belangrijk. De school waar onze leerlingen iedere dag naartoe gaan, moet een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan. Ons pedagogisch klimaat is overigens niet alleen veilig en ondersteunend, maar ook voldoende uitdagend voor iedere leerling. We stellen hoge verwachten aan onze leerlingen. Gaandeweg de schoolcarrière wordt de leerling uitgedaagd om steeds zelfstandiger te worden.

Gedrag

Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Wij hebben daarom een aantal regels met elkaar afgesproken, die de basis vormen voor een goed en veilig klimaat. Iedereen wordt geacht zich aan deze gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken.

In onze school respecteren wij elkaar.

Op deze school werken we met PEP

Sinds het schooljaar 2017-2018 is De Huifkar gestart met het Positief Educatief Programma (PEP). PEP heeft als doel om het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen en vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. In deze stroming staat de vraag centraal: Hoe creëer je een schoolklimaat waarin kinderen – ook kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden of kinderen met speciale behoeften – tot bloei kunnen komen? Wat maakt een schooldag plezierig en betekenisvol?

En hoe ziet positieve psychologie er dan uit op een school?

Eigenlijk heel eenvoudig…. geen nieuwe lessenreeks of vaste methode, maar kijken naar wat de leerlingen op dat moment nodig hebben om goed in hun vel te zitten (welbevinden) en goed te kunnen leren (betrokkenheid). Leerlingen worden niet aangesproken op vaardigheden die ze (nog) niet kunnen, maar op sterke kanten of interesses die ze al wel bezitten. Is er bijvoorbeeld een voetbalplaatjes actie bij de plaatselijke supermarkt, dan gaan we met de ‘voetballiefhebbers’ uit de klas rekenen met deze plaatjes of vormen we er een taalles omheen. Kortom: we zoeken voor elke leerling een eigen manier om tot leren te komen.

Waar merk je aan dat deze school met PEP bezig is?

De school besteedt een aantal studiedagen aan PEP. Één van die studiedagen gaat over ‘waarden’.  Tijdens deze studiedag kijken we samen met het hele team waar de school voor staat. Op basis van deze gemeenschappelijke visie stelt het team twee à drie keer per jaar een belangrijke ‘waarde’ centraal. Dit kan bijvoorbeeld zijn: plezier, sterke kanten of vriendelijkheid. Vervolgens gaat het team op alle lagen van de scholen met deze waarde aan de slag: in de lessen, in het schoolgebouw, in het team onderling en met de ouders. Misschien kunt u in het gebouw van de school al zien welke waarde op dit moment centraal staat?

Wat is de achtergrond?

PEP is een programma ontwikkeld door de Universiteit Twente en daarom ook wetenschappelijk gefundeerd. De onderzoeken laten zien dat wanneer leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn bij de lesstof, dat de leerresultaten dan ook stijgen en het probleemgedrag vermindert. We merken in ieder geval dat de sfeer in de klassen sterk verbetert. Op deze manier ontstaat er een positieve spiraal!

Meer weten?

Wij (Marjolein en Jochem) zijn altijd bereid om je meer te vertellen over PEP, maar voor meer informatie over kan je ook kijken op www.positieve-educatie.nl

Nog leuker is het natuurlijk om één van de leerkrachten hierover aan te spreken om te horen hoe PEP bij deze school precies tot uiting komt!

Marjolein Prenger & Jochem Goldberg
Positief Educatief Programma

 

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X