skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Wat maakt ons bijzonder

Goed onderwijs verzorgen, hoe doen we dat bij de Huifkar? In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We werken doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van prestaties. We baseren ons hierbij op de werkwijzen die zijn beschreven door Gijzen (2012), van Hasselt (2011) en Struiksma (2012).

Vaste gezichten voor de groep!

De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons te allen tijde voorop. Hoewel een groot aantal medewerkers op onze school in deeltijd werkt, hebben wij het uitgangspunt dat er maximaal twee groepsverantwoordelijken zijn voor één groep. Tussen deze twee collega’s zijn de taken gelijk verdeeld. Dat is prettig voor onze medewerkers, maar minstens zo prettig voor onze leerlingen!

Cultuur en klimaat

Een prettige sfeer op school vinden wij heel belangrijk. De school waar onze leerlingen iedere dag naartoe gaan, moet een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan. Ons pedagogisch klimaat is overigens niet alleen veilig en ondersteunend, maar ook voldoende uitdagend voor iedere leerling. We stellen hoge verwachten aan onze leerlingen. Gaandeweg de schoolcarrière wordt de leerling uitgedaagd om steeds zelfstandiger te worden.

Gedrag

Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Wij hebben daarom een aantal regels met elkaar afgesproken, die de basis vormen voor een goed en veilig klimaat. Iedereen wordt geacht zich aan deze gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken.

In onze school respecteren wij elkaar.

Back To Top
Zoeken