skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Groep B

Leerkracht

Karin Boers

Veronique Holtkamp (woensdags)

Onderwijsassistente

Caroline van der Jest

Hallo allemaal,

Groep B  is een klas van 9 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De leerlingen in deze groep hebben veel baat bij een gestructureerde en kleinschalige leeromgeving, waarbij er ruimte is voor intensieve en meer individuele begeleiding.

Naast de lessen in de eigen groep is het ook mogelijk voor de leerlingen om lessen in de reguliere groepen te volgen. We kijken hierbij altijd naar wat de mogelijkheden van de leerling zijn.

In de klas wordt op individuele basis en in kleine werkgroepjes aan de verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. Daarnaast zijn er ook activiteiten die klassikaal plaatsvinden.

Om zo optimaal mogelijk te kunnen werken aan de leerdoelen van de leerlingen wordt er gewerkt met drie lesroosters naast elkaar.
Een dag in groep B zou er als volgt uit kunnen zien:

Als de leerlingen op school komen, ruimen ze eerst hun jas en tas op. Sommige kunnen dit alleen, anderen worden even op weg geholpen.

Daarna gaat elke leerling naar zijn eigen werkplek waar al een werkje klaar ligt om mee te beginnen. Elke leerling heeft een werkje op zijn eigen niveau.

Om 8.45 uur gaan we allemaal aan de groepstafel zitten, zeggen we elkaar goedemorgen, kijken we wie er allemaal zijn en bespreken we of er nog bijzonderheden zijn.

Daarna gaan we in kleine groepjes aan het werk. Er is een groepje dat in de kring blijft en de andere groepjes gaan aan het werk met bijv. lezen of rekenen.

Als de les is afgelopen wordt er gewisseld en gaan we verder met een andere les of activiteit op niveau.

Om 10.15 uur is het tijd om buiten te spelen en daarna eten we met z’n allen fruit aan de groepstafel.

Vaak gaan we daarna aan het werk in de werkhoek. In de werkhoek staan 4 bakken klaar met werk voor de leerlingen. D.m.v. kleurtjes of cijfers weten de leerlingen in welke volgorde ze de bakken moeten maken en kunnen ze goed zelfstandig werken.

Tijdens het werken in de werkhoek wordt er ook aan kleine groepjes lees- of rekeninstructie gegeven.

Nieuws & Foto's uit groep B

Back To Top
Zoeken