skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Groep A

Leerkracht

Karin Boers

Veronique Holtkamp (woensdags)

Onderwijsassistente

Caroline van der Jest

Hallo allemaal,

Groep B is een klas van 9 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De leerlingen in deze groep hebben veel baat bij een gestructureerde en kleinschalige leeromgeving, waarbij er ruimte is voor intensieve en meer individuele begeleiding.

In de klas wordt in kleine werkgroepjes of op individuele basis aan de verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. Daarnaast zijn er ook activiteiten die klassikaal plaatsvinden.

Om zo optimaal mogelijk te kunnen werken aan de leerdoelen van de leerlingen wordt er gewerkt met drie lesroosters naast elkaar. Een dag in groep B zou er als volgt uit kunnen zien:

Als de leerlingen op school komen, ruimen ze eerst hun jas en tas op. Sommige kunnen dit alleen, anderen worden even op weg geholpen. Natuurlijk is er tijd om even een praatje met de juf te maken.

Daarna kiest elke leerling een werkje uit de lees- of rekenkast of gaat hij aan het werk met Gynzy-kids op de computer.

Om 8.45 uur gaan we allemaal aan de groepstafel zitten, zeggen we elkaar goedemorgen, kijken we wie er allemaal zijn en bespreken we of er nog bijzonderheden zijn.

Daarna gaan we in kleine groepjes aan het werk. Er is een groepje dat in de kring blijft en de andere groepjes gaan aan het werk met bijv. lezen of rekenen.

Als de les is afgelopen wordt er gewisseld en gaan we verder met een andere les of activiteit op niveau.

Om 10.15 uur is het tijd om buiten te spelen en daarna eten we met z’n allen fruit aan de groepstafel.

Vervolgens gaan we aan het werk in de werkhoek. In de werkhoek staan 4 bakken klaar met werk voor de leerlingen. De leerlingen weten in welke volgorde ze de bakken moeten maken en kunnen zo goed zelfstandig werken.

Na het werken in de werkhoek gaan we weer in kleine groepjes aan het werk of doen we met z’n allen een activiteit aan de groepstafel.

Om 12.30 uur is het tijd om naar buiten te gaan en daarna eten we met z’n allen brood aan de groepstafel.

We beginnen de middag met een gezamenlijke activiteit en daarna gaan we weer in kleine groepjes aan het werk. Handvaardigheid, spelen in de hoeken, gym en muziek zijn enkele activiteiten die we in de middag doen.

Elke dag sluiten we aan de groepstafel af. We lezen een boek voor en kijken vast vooruit naar de volgende dag.

 

 

Nieuws & Foto's uit groep A

Back To Top
Zoeken