Visie & Missie

Missie en Visie

Op De Huifkar gaan we uit van de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. We willen binnen ons onderwijs systematisch en doelgericht werken om zo de leerprestaties en de effectiviteit van het onderwijs te maximaliseren. We gaan hierbij uit van
opbrengstgericht werken. De school stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties en de uitstroombestemming

 

De missie van onze school

Alle Zeer Moeilijk Lerende Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen door passend onderwijs, ondersteuning en zorg de mogelijkheden die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Leerlingen hebben een eigen ontwikkelingsperspectiefplan dat aansluit op de hulpvraag waarbij ouders betrokkenheid en instemming hebben.

Binnen de Huifkar werken wij als onderwijsexpertisecentra samen met diverse instellingen

De visie van onze school

We willen de begeleiding gestalte geven in een school die veilig, kindvriendelijk en open van karakter is. Een school voor speciaal onderwijs die open staat voor alle kinderen en ouders/verzorgers ongeacht afkomst, geloof en ras.

Leerlingen van de Huifkar verdienen veel zorg en aandacht. Uitgangspunt is dat elke leerling uniek is, we groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften.

Op school- en op groepsniveau stellen we een basisaanpak vast die passend is op de grootste gemene deler. Daarnaast houden we aandacht voor het individuele kind en zijn/haar specifieke mogelijkheden door deze leerlingen een verrijkt of intensief aanbod te geven

Het doel van onze school

 

Onze doelen zijn als volgt geformuleerd:

  • De school bereidt de leerlingen voor op deelname aan een vorm van voortgezet onderwijs passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling.
  • Wij willen door een opbrengstgerichte werkwijze het maximale eruit halen bij leerlingen waarbij wij hoge, maar realistische verwachtingen van leerlingen hebben.
  • Wij willen dat het geleerde toepasbaar is in het dagelijks functioneren van de leerling.
  • Ons motto is: Probeer het maar, ik weet zeker dat jij het zelf kunt.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X