skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderschapsraad (OR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders:  Narda Teke en Roy Deen. De medewerkers in onze MR zijn: Gea Beute, Ingeborg van Omme  en Ineke Weterholt.

Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad is er bij ons op school ook een ouderraad. De OR is een actieve groep ouders die ideeën heeft over het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor onze leerlingen. Dit kunnen activiteiten binnen of buiten de school zijn. De ouderraad zorgt (via de schooladministratie) ook voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Heeft u interesse om mee te denken binnen de MR over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Of bent u een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor de OR dan kunt u uw interesse kenbaar maken door het inventarisatieformulier in te vullen dat begin van het schooljaar meegegeven wordt aan uw kind.

Back To Top
Zoeken