skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Over onze school

De Huifkar is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen(zmlk) in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De Huifkar is een gespecialiseerde school voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand eventueel in combinatie met een autistisch spectrum stoornis, epilepsie, gedragsproblematiek, taal-stoornissen en/of motorische beperkingen.

Met ingang van het  schooljaar 2021/2021 is De Huifkar gevestigd in het gebouw van Onderwijs Centrum Roessingh. Het gebouw wordt samen gedeeld met de leerstromen van het OCR. De Huifkar is gevestigd op de eerste etage.

De Huifkar, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor speciaal onderwijs in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op De Huifkar volgen.

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan:

  • onderwijs in zeer kleine stappen vanwege geringe leerbaarheid, door een grote ontwikkelingsachterstand, bijkomende stoornissen en problematiek waarbij de kerndoelen ZMLK met de bijpassende leerlijnen en niveaus leidend zijn (niveau 1 t/m 8)
  • zeer veel herhaling, duidelijkheid en structuur
  • onderwijs in kleine setting met leerkrachtnabijheid
  • een specifiek aanbod op sociaal-emotionele ontwikkeling
  • individuele ondersteuning bij spraak- en taalontwikkeling en motorische ontwikkeling

Voor de invulling van de arrangementen verwijzen u naar het schoolondersteuningsprofiel dat te lezen is op deze website bij documenten.

Back To Top
Zoeken