skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Praktische informatie

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Voordat wij deze foto’s daadwerkelijk gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd. Dit gebeurt bij inschrijving van uw zoon of dochter op onze school.  Indien u hierin iets wenst te wijzigen kunt u dit later altijd nog doorgeven aan onze administratie.

Daarnaast werken wij met het sociale-media platform ‘Parro’. Met Parro kunnen we u op een snelle, veilige manier op de hoogte houden van de activiteiten in de klas. Aan het begin van het schooljaar wordt een uitnodiging met instructie meegegeven. Hierna kunt u zich aanmelden om uw eigen kind te gaan volgen binnen de klas. Een klas kan gevolgd worden via een app, website of email-nieuwsbrief.

Gymnastiek en zwemmen

Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleren en gymschoenen met een rubberen zool verplicht. Deze dienen vanuit huis meegegeven te worden op de dagen dat uw kind gym heeft. In de midden-
en bovenbouw wordt er na de gymlessen gedoucht, waarvoor ook een handdoek vanuit huis meegenomen moet worden. Voor het zwemmen geldt dat er zwemkleding en een handdoek meegenomen dient te worden.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Oudercontacten/ouderavonden

Wij organiseren meerdere keren per jaar contactmomenten tussen school en ouders. Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste momenten in het schooljaar ingepland. Dat geldt ook voor de ouderavond die de
ouderraad ieder jaar organiseert.

Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker contact met u hebben. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om regelmatig contact te hebben.
Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 053-4312148.

Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen.

Back To Top
Zoeken