skip to Main Content
053 - 4312148 dehuifkar@attendiz.nl

Documenten

schoolgids-1

Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, In deel A geven we praktische informatie over de school. Deel B geeft achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer. In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school

schoolplan-2

Het schoolplan bevat  basisinformatie voor de  vast te stellen jaarplannen, jaarverslagen en schoolgidsen. Het is tevens een instrument voor het bewaken van de kwaliteitszorg en het aangeven van de beleidscycli.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Verlof Formulier

Verlof formulier

Als uw zoon/dochter een bezoek moet brengen aan de dokter, tandarts, Mediant etc. kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Het schoolveiligheidsplan is opgebouwd uit op zich zelf staande protocollen en/stappenplannen. Lees meer hierover in het document.

Fysiek Beperkend Handelen

Fysiek beperkend handelen

Back To Top
Zoeken