Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2023/2024. Ieder jaar  verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. 

Schoolplan

Het schoolplan bevat  basisinformatie voor de  vast te stellen jaarplannen, jaarverslagen en schoolgidsen. Het is tevens een instrument voor het bewaken van de kwaliteitszorg en het aangeven van de beleidscycli.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning er op onze school mogelijk is.

Meldcode huiselijk geweld

Dit is een stappenplan waarin  staat hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Schoolveiligheidsplan

Het schoolveiligheidsplan is opgebouwd uit op zich zelf staande protocollen en stappen-plannen. Lees meer hierover in het document.

Fysiek Beperkend Handelen

We baseren ons bij dit op onze school toegesneden protocol op de Richtlijn Fysiek beperkend handelen binnen het onderwijs.

Verlofformulier

Als u extra verlof buiten de schoolvakanties voor uw zoon/dochter wilt aanvragen kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

Leidraad Structuurgroepen

Zo werken wij in de Structuurgroepen met component gedrag. Lees meer hierover in het document.

Plaatsingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X