EKEP studiedag 7 november

EKEP studiedag 7 november

Revalidatie Centrum Roessingh (RCR), Onderwijs Centrum Roessingh van Stichting Attendiz (OCR) en De Huifkar van Stichting Attendiz hebben de volgende stap gezet in Eén Kind Eén Plan (EKEP). Maandag 7 november hebben de drie partijen een gezamenlijke studieochtend gehad. Deze stond in het teken van ‘de ontmoeting’ en ‘kennis delen’.

Therapeuten, artsen, leerkrachten, onderwijsassistenten en alle andere disciplines in ons gebouwencomplex hebben elkaar informeel ontmoet. Hierdoor begrijpen wij elkaars vak beter en weten wij elkaar makkelijker te vinden. Dit vinden wij belangrijk, omdat wij hierdoor de ondersteuning voor de kinderen nog beter kunnen uitvoeren.

Therapeuten en artsen hebben aan de onderwijsteams workshops gegeven over: de ziektebeelden CP (cerebrale parese) en NMA (neuromusculaire aandoeningen), het gebruik maken van verschillende hulpmiddelen en ‘eten en drinken, slikken en verslikken’. Onderwijsteams hebben aan teams van het revalidatiecentrum workshops gegeven over het onderwijs bij OCR en het zml onderwijs van De Huifkar.

Door het organiseren van gezamenlijke studiemomenten willen wij onze EKEP missie verder versterken.

De scholen en het revalidatiecentrum werken samen met ouders en zetten zich in om kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, opvoeding en revalidatie werken deze drie partijen optimaal met elkaar samen. RCR, OCR en De Huifkar werken in samenwerking met ouders vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat

 

 

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X